Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Co z budynkami po gimnazjach? Reforma edukacji w 2018 r
2018-02-22


Obecnie w gimnazjach pozostały dwa roczniki uczniów obecne klasy II i III, ale w roku szkolnym 2018/2019 będą tylko trzecioklasiści. Władze Łodzi zdecydowały,
że każdy uczeń dokończy edukację w szkole, w której ją rozpoczął, nie ma mowy o przenoszeniu gimnazjalistów
z klas III do jednego bądź kilku budynków.


Większość budynków, w których obecnie mieszczą się gimnazja są już zagospodarowane na cele edukacyjne.


Szkoły ponadgimnazjalne, które będą przejmować budynki gimnazjów będą funkcjonować w dwóch lokalizacjach, podobnie szkoły podstawowe. Dodatkowe budynki w obu przypadkach są związane z rozwojem tych placówek oraz poszerzaniem ofert edukacyjnej.• Gimnazjum nr 1 – budynek przejmie Szkoła Podstawowa nr 1 mieszcząca się dotąd pod tym samym adresem

• Gimnazjum nr 3, 13, 33 oraz Mistrzostwa Sportowego – w tych budynkach od 1 września zaczną funkcjonować nowe szkoły podstawowe

• Gimnazjum nr 28 – w tym budynku od 1 września zacznie funkcjonować dwujęzyczne liceum

• Gimnazjum nr 22 - w tym budynku od 1 września zacznie funkcjonować nowe przedszkole

• Gimnazjum nr 8 - z budynku od 1 września zacznie korzystać Zespół Szkół Rzemiosła

• Gimnazjum nr 5 - z budynku od 1 września zacznie korzystać Zespół Szkół Gastronomicznych

• Gimnazjum nr 6 - z budynku od 1 września zacznie korzystać Zespół Szkół Samochodowych

• Gimnazjum nr 26 - z budynku od 1 września zacznie korzystać Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich

• Gimnazjum nr 32 - z budynku od 1 września zacznie korzystać Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

• Gimnazjum nr 15 - 1 września wprowadzi się do tego budynku XXX LO z ul. Obornickiej

• Gimnazjum nr 44 - 1 września wprowadzi się do tego budynku VI LO z ul. Podmiejskiej

• Gimnazjum nr 41 - 1 września 2019 roku wprowadzi się do tego budynku XX LO z ul. Obywatelskiej

• Gimnazjum nr 30 – od 1 września z budynku zacznie korzystać Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128

• Gimnazjum nr 20 – od 1 września z budynku zacznie korzystać Szkoła Podstawowa nr 137

• Gimnazjum nr 38 – od 1 września z budynku zacznie korzystać Szkoła Podstawowa nr 138

• Gimnazjum nr 31 – od 1 września z budynku zacznie korzystać Szkoła Podstawowa nr 193

• Gimnazjum nr 40 – w tym budynku funkcjonuje już Centrum Usług Wspólnych Oświaty