Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Odnowa Parku Helenów
2018-08-10


Celem jest zaproszenie mieszkańców, osoby zainteresowane terenami zielonymi w mieście oraz aktywnością sportowo-rekreacyjną i kulturalno-artystyczną w plenerach, do udziału w planowanych na przełomie sierpnia (20, 25, 26.08) i września (11.09) spotkaniach konsultacyjnych i spacerach.


Szczególnie interesują nas:

- potrzeby i oczekiwania rodziców, młodzieży, seniorów w codziennym korzystaniu
z Parku;

- obserwacje sposobu funkcjonowania parku oraz przyrodnicze życie w nim;

- propozycje wydarzeń kulturalnych;

- propozycje form edukacji historycznej, regionalnej, ekologicznej itp.

- wskazania ulepszeń w zakresie dostępności.

"OdNowa Parku Helenów" - „Helenów kulturalny” i "Helenów sportowy" to  zwiększenie atrakcyjności turystycznej: utworzenie ścieżek edukacyjnych, infrastruktury towarzyszącej, przywrócenie świetności Parku i nawiązanie do tradycji.Kilka zdań o parku Helenów

Pamiętaj, że Park Helenów to nie Helenówek!Park Helenów znajduje się pomiędzy ulicami: Źródłową, Smugową i Północną.

Dzisiaj to zabytkowy park, który został założony w latach 80. XIX wieku przez łódzkiego przemysłowca K. Anstadta na bagnistych terenach doliny rzeki Łódki.
W 1885 roku park został udostępniony publiczności (szczególnie dedykowany bogatszym mieszkańcom, gdyż wstęp był płatny) i dzięki licznym atrakcjom takim jak stawy z przystanią dla łódek, wodotryski i kaskada na skarpie, różane aleje,
zwierzyniec (m.in. niedźwiedzie, szympansy, jelenie, dziki) oraz altana (zwana potocznie grotą), tarasy, bogate kwietniki, muszla koncertowa, wieża widokowa
i infrastruktura sportowa oraz zimowa ślizgawka - cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta. Bywał tu często Julian Tuwim,
o czym po latach wspominał w "Kwiatach Polskich". Ciekawostką jest fakt, iż
w 1895 roku na terenie parku odbyła się Pierwsza Wystawa Przemysłowa
w Łodzi, zatem tradycje wystawiennicze naszego miasta - EXPO, sięgają końca dziewiętnastego wieku. Po 1946 r. park przeszedł na własność miasta - został gruntownie uporządkowany i otrzymał imię "19 Stycznia". Wschodnia część dawnego
założenia (z terenami sportowymi) została wyłączona z parku, stanowiąc obecnie obiekt K.S. "Społem"Celem planowanej  przez Miasto rewitalizacji Parku Helenów jest  przywrócenie świetności Parku Helenów z przełomu XIX i XX wieku, odtworzenie dawnej infrastruktury, małej architektury, alejek, nasadzeń, przywracając w miarę możliwości
historyczny wygląd i funkcje tej przestrzeni publicznej oraz wprowadzenie nowych, współczesnych rozwiązań funkcjonalnych, odpowiadających dzisiejszym potrzebom mieszkańców.
OdNowa Parku Helenów to pierwszy krok w stworzeniu atrakcyjnych terenów zielonych w mieście, w związku z planowanym w 2024 r. Zielonym Expo w Łodzi. Planowane m.in. opracowanie połączenia z sąsiednimi terenami zielonymi m.in.
z Parkiem Ocalałych i Parkiem Staromiejskim, dającego w efekcie formę ścieżki turystycznej, rekreacyjnej, trasy dla aktywności sportowej i edukacyjnej, które stanowić będą uzupełnienie głównego terenu Zielonego EXPO 2024.Organizator: Urząd Miasta Łodzi