Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Weekend w Ogrodzie Botanicznym
img.php?id=7696 border=


W ten weekend Ogród Botaniczny zaprasza na dwa wyjątkowe wydarzenia.


Ładowanie...
Akcja wymiany roślin między mieszkańcami miasta

W najbliższą sobotę, 21 września po raz trzeci w łódzkim Ogrodzie Botanicznym będzie działał Punkt Wymiany Roślin, w którym mieszkańcy w godzinach od 10.00 do 14.00 będą mogli wymieniać się własnymi roślinami. Roślin tych nie będzie można zostawić w Ogrodzie, a jedynie oddać innym osobom, które wyrażą chęć ich adopcji. W punkcie prowadzone będą porady ogrodnicze, jak również sprzedaż roślin doniczkowych pochodzących z nadwyżek kolekcji szklarniowych Ogrodu Botanicznego. Punkt Wymiany Roślin zlokalizowany będzie w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego przy ul. Retkińskiej 39/65.
W tym roku akcja wymiany roślin między mieszkańcami miasta zorganizowana będzie w Ogrodzie Botanicznym jeszcze raz, w czasie trwania wystawy „Owoce, warzywa, kwiaty”, tj. 05 października 2019 r.
Aby ułatwić mieszkańcom wzajemny kontakt w celu wymiany roślin od poniedziałku poprzedzającego wystawę tj. od 16 września na profilu FB Ogrodu Botanicznego uruchomione jest wydarzenie pozwalające wcześniej kontaktować się między sobą osobom zainteresowanym przekazaniem lub pozyskaniem roślin.

Pokaz tkacki „Od nitki do osnowy”

Ogród Botaniczny w Łodzi wraz z Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regio serdecznie zapraszają w dniu 21 września, w godzinach 10:00-15:00 na drugą część pokazu tkackiego „Od nitki do osnowy”, odbywającego się w ramach projektu "Tkackie łódzkie - inwentaryzacja i popularyzacja technik tkackich Polski Centralnej".
Projekt "Tkackie łódzkie - inwentaryzacja i popularyzacja technik tkackich Polski Centralnej" prowadzony jest przez Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO. Ma on na celu pokazać techniki tkackie z różnych regionów województwa łódzkiego. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w Skansenie Roślinnym w Ogrodzie Botanicznym 11 sierpnia br., tkaczka pokazywała jak przygotować osnowę, a także jak osnuwa się krosno. W ramach drugiego spotkania zapraszamy na pokaz procesu tkania tkaniny wielonicielnicowej z regionu opoczyńskiego. W trakcie spotkania tkaczka Liliana Misiak-Kuźbik będzie tkała, a etnografka Monika Stasiak w ramach wykładu opowie o tym co jest tkane i w jaki sposób.
Pokaz tkania wielonicielnicowej tkaniny z regionu opoczyńskiego odbędzie się w stodole w Skansenie Roślinnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
Udział w pokazie jest otwarty w ramach biletu wstępu do Ogrodu Botanicznego w Łodzi (bilet normalny – 8 zł, bilet ulgowy – 4 zł).
Projekt "Tkackie łódzkie - inwentaryzacja i popularyzacja technik tkackich Polski Centralnej" jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Partnerem zadania jest Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.

Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łodzianin: łódzkie konkursy

  • Konkurs

Obserwuj nas


Współpraca