Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Otwarcie Alchemium
Nowoczesna bryła budynku, znakomicie zaplanowane wnętrza tworzące przyjazne warunki do pracy i nauki, reprezentacyjna i świetnie wyposażona aula im. prof. Tadeusza Paryjczaka mieszcząca 500 osób, mniejsze audytoria i sale seminaryjne, znakomite zaplecze konferencyjne oraz duża przestrzeń wystawiennicza dla najdłużej funkcjonującej w uczelni galerii „Politechnika" – tak w skrócie można opisać oddany do użytku pierwszy z budynków kompleksu Alchemium.

Ładowanie...
W foyer przed aulą umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą pamięci prof. Tadeusza Paryjczaka (1932 –2019). Jest to wyraz uznania dla wybitnych zasług Profesora, który przez kilkanaście lat kierował Wydziałem Chemicznym - na dziekana Wydziału był wybierany aż 6 razy! Stworzył wiodący w kraju i poza granicami kierunek badawczy adsorpcji i katalizy. Ostatnie lata swojej pracy zawodowej poświęcił zagadnieniom zielonej chemii, będąc współautorem pierwszej w Polsce monografii na ten temat. Prof. Tadeusz Paryjczak został uhonorowany godnością doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
 
Zakończona inwestycja kosztowała nieco ponad 64,8 mln zł. Na jej realizację PŁ otrzymała dotację z ministerstwa edukacji i nauki w kwocie 47,5 mln.  
 
Doktorat honoris causa dla prof. Klausa Müllena
 
- Profesor Klaus Müllen od wielu lat jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych chemików na świecie. Jego osiągnięcia wyznaczają nowe kierunki rozwoju w chemii organicznej i polimerów oraz w zaawansowanej inżynierii materiałowej – mówi prof. Jacek Ulański, promotor doktoratu, kierownik Katedry Fizyki Molekularnej na Wydziale Chemicznym.
 
Niemiecki uczony ma wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii polimerów, chemii supramolekularnej i nanotechnologii. W ostatnich latach głównym tematem jego zainteresowań są materiały grafenowe oraz ich potencjalne zastosowania w elektronice organicznej. Jego dorobek naukowy to m.in. 2100 artykułów naukowych w najlepszych czasopismach oraz 70 patentów. O wpływie jego prac na rozwój badań na świecie świadczy bardzo wysoki indeks Hirscha – 171 (charakteryzuje całkowity dorobek naukowca) oraz ponad 140 000 cytowań jego publikacji. Od 1989 r. aż do przejścia na emeryturę w 2017 r. prof. Klaus Müllen był dyrektorem Instytutu Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji.
 
Współpraca naukowa prof. Klausa Müllena z Politechniką Łódzką trwa od 20 lat. Profesor ma szczególny wkład w projekt Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) nowo powołanej Międzynarodowej Agendy Badawczej, współfinansowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie jest przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Naukowego tego Centrum. 
 

Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łodzianin: łódzkie konkursy

  • Konkurs

  • Konkurs

Obserwuj nas


Współpraca