Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łódź buduje - kwartał przy Górniaku
img.php?id=7647 border=


Górniak nabierze nowego wyglądu - teren między ulicami Skargi - Piotrkowska – Pabianicka – Wólczańska zostanie uporządkowany i przebudowany.


Ładowanie...
Została wybrana firma, która będzie miała za zadanie opracowanie dokumentacji projektowej na budowę układu dróg w tym obszarze.
Zaprojektowany zostanie łącznik ul. Skargi z ulicą Wólczańską oraz odchodzące od niego dwa podłączenia do ul. Pabianickiej.

Nowy układ uporządkuje ten teren oraz otworzy pod planowane inwestycje. Nowy układ drogowy ma za zadanie zapewnić obsługę komunikacyjną planowanej do realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej (zgodnie z MPU). Projekt obejmuje całą szerokość pasa drogowego: jezdni, chodników, zieleńców, drzew, miejsc do parkowania, przebudowę oświetlenia oraz uzbrojeniem będącym w kolizji z projektowanym układem drogowym, doborem mebli miejskich. Wykonawca w projekcie może uwzględnić stworzenie dróg jako woonerfów, przestrzeni dzielonej lub zwykłych ulic z podziałem na jezdnię i chodnik. Na etapie projektowym zostaną także wytypowane skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, które należy zaprojektować jako wyniesione.
Pojawić ma się także dużo drzew. Będzie to zarówno uzupełnienie istniejących szpalerów drzew jak i nasadzenia nowych.

Projekt ten będzie wzorcem dla przyszłego inwestora lub inwestorów w tym rejonie.

Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łodzianin: łódzkie konkursy

  • Konkurs

  • Konkurs

Obserwuj nas


Współpraca