Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Multimedialna wystawa pokazująca Łódź z czasów II Wojny Światowej
img.php?id=7730 border=


Ulica Piotrkowska, łódzkie podwórka i kamienice na Radogoszczu – powstaje tam multimedialna wystawa pokazująca Łódź z czasów II Wojny Światowej.


Ładowanie...
Przebudowa Oddziału Martyrologii i Stacji Radegast pochłonęła dotychczas 8,125 mln zł. Ponad 4 miliony pozyskano z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Pozostałe 4 dołożył Urząd Miasta Łodzi.

Budynek muzeum przy Zgierskiej uległ gruntownej przebudowie. Istniejące ściany działowe zostały wyburzone, żeby zrobić miejsce dla zupełnie nowej stałej ekspozycji pn. „Zabrał ich ogień... – piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej".
Jej oś utworzy instalacja odwzorowująca ul. Piotrkowską w czasie okupacji. Idąc wzdłuż „ulicy”, zwiedzający będą odwiedzać poszczególne sale, skręcając w „oficyny”. Nowa wystawa będzie multimedialna i umożliwi zwiedzającym interakcję z ekspozycją.
W zamierzeniu, osią nowej ekspozycji mają być losy Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz i jego więźniów.

Koncepcja wystawy zakłada symboliczny podział na pięć części. Wprowadzająca część dotyczyć będzie sytuacji w okupowanym Kraju Warty (oś wystawy w formie ulicy z czasów wojny, umiejscowionej w sali o wymiarach 25 x 8). Z centralnej części wystawy biogramy poszczególnych więźniów będą wstępem do dalszych elementów ekspozycji dotyczących więzienia, ich historie będą punktem wyjścia do opowieści o przyczynach osadzenia.
Tak przeprowadzona narracja będzie pokazywała, że na wielką historię składają się losy jednostek, co nada wystawie bardziej osobisty charakter i ułatwi zwiedzającym identyfikację z ofiarami. Jedna z części przedstawiać będzie przedwojenną historię miejsca oraz utworzenie hitlerowskiego Rozszerzonego Więzienia Policyjnego. Kolejna przedstawiać będzie warunki życia w więzieniu, jego organizację. Następna skoncentruje się na ukazaniu sylwetek ofiar i oprawców - wybranych przedstawicieli administracji więziennej. Ostatnia ukaże tragiczny epilog funkcjonowania więzienia. Masakra więźniów, która rozegrała się 17 stycznia 1945 r., w przeddzień wkroczenia Armii Czerwonej do Łodzi, była przykładem wyjątkowo cynicznego i bestialskiego postępowania nazistowskiej administracji więzienia. Ta część wystawy będzie miała szczególnie emocjonalny charakter.
Zrekonstruowane wydarzenia podane będą w chłodny, reporterski, uwzględniający jak najwięcej szczegółów.

Wystawa będzie w pełni multimedialna, umożliwiająca wykorzystanie ścieżek edukacyjnych, dostosowanych do każdej grupy wiekowej, co zdecydowanie poszerzy ofertę Muzeum, w szczególności dla najmłodszych.
Nowa ekspozycja cechować się będzie nie tylko charakterem poznawczym i wychowawczym, ale także stanowić będzie swoiste miejsce pamięci. Aby maksymalnie ułatwić zwiedzanie, dla wszystkich zainteresowanych dostępne będą audio-przewodniki (w kilku wersjach językowych). Wykonawcą projektu aranżacji nowej ekspozycji jest ASC Studio Projektowania Wnętrza Anna Skołożyńska-Cieciera z Warszawy.

Wystawa zostanie otwarta w rocznicę masakry na Radogoszczu. W Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym spalono więzienie wraz z przebywającymi w nim ludźmi z 17 na 18 stycznia 1945 roku. W pożarze zginęło ok. 1500 osób.

Projekt „Zabrał ich ogień... – piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej" i związane jest z przygotowaniem części nowej wystawy stałej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. Łączna koszt całego zadania to 441.477 zł, z czego 90.000 zł (tzw. Wkład własny) pochodzi z dotacji celowej Urzędu Miasta Łodzi, a 351.477 zł z dotacji Ministra.
Zdjęcia: UMŁ

Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łodzianin: łódzkie konkursy

  • Konkurs

Obserwuj nas


Współpraca