Imprezy w Łodzi

<
Styczeń 2023
>
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
Łodzianin - niezależna strona Łodzi: imprezy, wydarzenia i koncery Łódź 2024, festiwale w Łodzi, zapowiedzi, premiery, dziś w Łodzi

„Łódzkie pełne tradycji” - otwarty konkurs na kultywowanie tradycji w województwie łódzkim!

Data publikacji: 2023-12-27
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkursu ofert pod nazwą „Łódzkie pełne tradycji”, zainicjowanego w ramach cyklu „Łódzkie ratuje tradycje”. Konkurs skupia się na wspieraniu projektów z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2024 roku. Celem projektu jest wzbogacenie oferty kulturowej województwa łódzkiego oraz wsparcie działań związanych z przekazem pokoleniowym.  

Inicjatywa skupia się na ochronie, popularyzacji i wspieraniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, kładąc szczególny nacisk na zespoły regionalne, które kultywują i promują lokalne tradycje, zwłaszcza w dziedzinie folkloru.

 

„Łódzkie pełne tradycji”, konkurs w ramach cyklu „Łódzkie ratuje tradycje”

Organizacje i grupy zainteresowane udziałem w konkursie mają szansę wnioskować o środki finansowe na projekty, które przyczynią się do zachowania unikalnych dziedzictw kulturowych Łodzi. To kolejny krok w budowaniu silnej więzi między przeszłością a teraźniejszością, a także szansa na rozwijanie i pielęgnowanie lokalnych tradycji. 

 

Kto może zgłosić się do wzięcia udziału w projekcie:


▪️ organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia)
▪️ koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
▪️ podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • Wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 500 000 zł
  • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 25 000 zł
  • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
  • do kiedy trwa nabór ofert - do 11 stycznia 2024 r. do godziny 23:59:59
  • do 18 stycznia 2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć (osobiście w Biurze Podawczym UMWŁ lub za pośrednictwem operatora pocztowego - liczy się data dostarczenia do urzędu) podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 15 lutego 2024 r
  • od kiedy można realizować zadania - od 16 lutego 2024 r. (do 31 grudnia 2024 r.)
  • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdziesz na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego: TUTAJ


Brak komentarzy

Imprezy w Łodzi

<
Styczeń 2023
>
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

Polecane wydarzenia w Łodzi

Łódź Design Festival 2024

Kiedy: 2024-05-21 - 2024-05-26

JUWENALIA 2024 Uniwersytet Łódzki i UMED

Kiedy: 2024-05-08 - 2024-05-10

15. edycja ŁDZ DUB CLUB

Kiedy: 2024-03-23

Łodzianin:: łódzkie konkursy

Wygraj bilety do Kina Charlie!
Kiedy: 2023-08-01 00:00:00 - 2024-08-01 23:55:00

Obserwuj nas
Współpraca